NRK Meny

Pengar til flaumsikring

NVE får alle dei 24 millionane dei bad om til flaumsikringstiltak før jul. Det opplyser regionsjef Brigt Samdal. Pengane går til 20 kommunar på Vestlandet, ti av dei i Sogn og Fjordane. Direktoratet har etter flaumen i slutten av oktober meld inn behov for 211 millionar til langsiktig sikring av vassdrag på Vestlandet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.