NRK Meny
Normal

Pengar til biopelletsfabrikk

Etableringa av ein biopelletsfabrikk i Svelgen er eit steg nærare realitet.

Bremanger Vekst får 50.000 kroner frå Bygdeutvilingsmidlane som Fylkesmannen deler ut.

Pengane går til eit forprosjekt for etablering av ein biopelletsfabrikk i Svelgen.

Fabrikken i Bremanger er ikkje direkte knytt til landbrukseigedom, men vil medverke til næringsutvikling på grunnlag av ressursar frå landbruket, skriv Fylkesmannen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.