NRK Meny
Normal

Pengar til biopelletsfabrikk

Etableringa av ein biopelletsfabrikk i Svelgen er eit steg nærare realitet.

Bremanger Vekst får 50.000 kroner frå Bygdeutvilingsmidlane som Fylkesmannen deler ut.

Pengane går til eit forprosjekt for etablering av ein biopelletsfabrikk i Svelgen.

Fabrikken i Bremanger er ikkje direkte knytt til landbrukseigedom, men vil medverke til næringsutvikling på grunnlag av ressursar frå landbruket, skriv Fylkesmannen.