NRK Meny

Pelletskonflikt på Håbakken

Planane om ein pelletsfabrikk med 30 arbeidsplassar skaper konflikt på Håbakken i Lærdal, skriv Sogn Avis. Det var porten.no som først fortalde om fabrikkplanane. Simas Næring AS ønskjer å ta av jordbruksland for å byggje fabrikken, men bonde Aud Sjøvold har ikkje lyst til å selje. No er stemninga amper, skriv Sogn Avis.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.