NRK Meny

Pelletskonflikt på Håbakken

Planane om ein pelletsfabrikk med 30 arbeidsplassar skaper konflikt på Håbakken i Lærdal, skriv Sogn Avis. Det var porten.no som først fortalde om fabrikkplanane. Simas Næring AS ønskjer å ta av jordbruksland for å byggje fabrikken, men bonde Aud Sjøvold har ikkje lyst til å selje. No er stemninga amper, skriv Sogn Avis.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.