NRK Meny

Pelagia kjøper fabrikkbygg

Pelagia kjøper dei pelagiske mottaka i Måløy, Selje og Kalvåg. Det melder fjt.no. Domstein Eiendom som eig fabrikkane no har vore delvis eigd av Pelagia og Domstein AS. No går Domstein ut av fabrikkane, men får eineeigarskap til resten av eigedomselskapet. Denne veka var Pelagia og Domstein i tingretten etter usemje om utvidingar ved fabrikkane i Måløy og Selje, men no har konflikten funne si løysing.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.