NRK Meny
Normal

Påtalemakta bad om fire nye veker i varetekt, fekk to

To av dei tre mennene som er sikta for å brenne ned Selje hotell og for forsikringssvindel, er i Fjordane tingrett i dag fengsla i to ny veker med brev og besøksforbod.

Brannen i Selje Hotell

BRANNTOMTA: Tidleg på morgonen 25. november brann delar av Selje hotell. Tre personar er sikta for å tent på hotellet.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

– Det er slik at politiet meiner at det framleis er fare for øydelegging av bevis, derfor vil vi ha fire veker til, sa politiadvokat Magnus Engh Juel før rettsavgjerda i ettermiddag.

Retten meinte to var nok, og la til grunn at «ytterlegare to veker vil vera tilstrekkeleg til at politiet får gjennomført nye avhøyr av sikta og andre vitne i saka, og ved det redusere faren for øydelegging av prov tilstrekkeleg».

Magnus Engh Juel

POLITIADVOKAT: Magnus Engh Juel

Utsett til måndag

Forsvararane til dei to sikta som i dag fekk forlenga varetekt til 10. februar, seier at deira klientar bad om å sleppe vidare fengsling.

Per Kjetil Stautland

FORSVARAR 1: Per Kjetil Stautland

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Som tidlegare i saka avviser min klient at han har noko som helst med denne brannen å gjera og aksepterer ikkje politiets krav om vidare fengsling, seier Per Kjetil Stautland, som er forsvarar for den daglege leiaren ved Selje hotell.

– Min klient har bedt om å bli lauslatt og det meiner eg er korrekt. Slik som saka står er det ikkje vilkåra for framleis fengsling oppfylt, seier forsvarar Paul Inge Angelshaug.

Paul Inge Angelshaug

FORSVARAR 2: Paul Inge Angelshaug.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Også den tredje mistenkte skulle eigentleg ha fengslingsmøte i dag, men det vart av praktiske årsaker utsett til måndag.

Styreleiar på hotellet og ein av eigarane av hotellet er sikta. Den andre av eigaren er ikkje sikta. I tillegg er òg dagleg leiar sikta etter brannen. Dei er sikta for grovt skadeverk og grovt bedrageri, eller medverknad til det.