Pasient sendt heim med brot

Ein pasient fekk uforsvarleg undersøking av Helse Førde, konkluderer Fylkesmannen. Pasienten vart undersøkt med røntgen etter eit fall. Røntgenbileta vart vurdert til ikkje å vise brot og pasienten sendt heim. Fleire månader seinare blei det oppdaga brot i nakken. Bileta blei vurdert på nytt og ein fann ut at brotet hadde vore til stades allereie då. Fylkesmannen skriv at den seinare behandlinga var forsvarleg.