NRK Meny

Pasient sendt heim med brot

Ein pasient fekk uforsvarleg undersøking av Helse Førde, konkluderer Fylkesmannen. Pasienten vart undersøkt med røntgen etter eit fall. Røntgenbileta vart vurdert til ikkje å vise brot og pasienten sendt heim. Fleire månader seinare blei det oppdaga brot i nakken. Bileta blei vurdert på nytt og ein fann ut at brotet hadde vore til stades allereie då. Fylkesmannen skriv at den seinare behandlinga var forsvarleg.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.