NRK Meny

Pasient sendt heim med brot

Ein pasient fekk uforsvarleg undersøking av Helse Førde, konkluderer Fylkesmannen. Pasienten vart undersøkt med røntgen etter eit fall. Røntgenbileta vart vurdert til ikkje å vise brot og pasienten sendt heim. Fleire månader seinare blei det oppdaga brot i nakken. Bileta blei vurdert på nytt og ein fann ut at brotet hadde vore til stades allereie då. Fylkesmannen skriv at den seinare behandlinga var forsvarleg.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.