NRK Meny

Pålegg om riving

Selje kommune har sendt eit brev til eigarane av Selje Hotell der dei ber om at heile bygget vert rive innan 1. mai, skriv Fjordenes Tidende. Brevet vart sendt ut frå Selje kommune i byrjinga av mars. Det betyr at eigarane no har kring to månader på seg til å rive restane av det tradisjonsrike hotellet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.