NRK Meny

På anbod i oktober

I februar får den nye kommuneskipnaden i Sogn vite sikkert om det vert tre heilårsferjer på Hella–Vangsnes–Dragsvik frå 2020. I løpet av oktober vert ferjesambanda i Indre Sogn lyst ut på anbod, skriv Sogn Avis. Anders Sætenes, som er seksjonsleiar ved ferje- og forvaltningsseksjonen i region Vest, seier dei lyser ut eit delt anbod, eit som går på forlenga sommarløysing, og eit med heilårsdrift basert på tre ferjer.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.