Øyremerkjer 240 mill. til barnevern

Regjeringa øyremerkjer 240 millionar kroner til det kommunale barnevernet i framlegget til statsbudsjett. Målet er å skaffe 400 nye stillingar.

Barneminister Audun Lysbakken (SV)

NYE MILLIONAR: Dei auka løyvingane er eit resultat av at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ikkje har klart å nå løftet om 400 nye stillingar i år.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Totalt aukar løyvingane med 400 millionar. Dte er eit resultat av at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ikkje har klart å nå målet om 400 nye stillingar i år.

Vil øyremerkje midlane

I august vart det klart at barnevernet fekk berre halvparten av stillingane dei var lova for 2010, fordi kommunane prioriterte pengane til andre formål. For å rette opp dette, vil difor regjeringa øyremerkje midlane.

– Det tyder på at regjeringa har meint alvor også i 2010, men at dei forstår at dei er nøydde til å øyremerkje midlar for at ikkje dei midlane som blir stilte til disposisjon i kommunane blir brukte til andre ting enn til det kommunale barnevernet, seier Randi Rese i Fellesorganisasjonen til NRK.

Mindre styring for kommunane

Kommunane får dermed mindre styring med kva pengene skal gå til. Rese meiner dette er bra for å sikre ungane.

LES OGSÅ:

– Eg trur ingen er i ein meir sårbar situasjon enn born som treng hjelp utover det foreldra kan stille opp med, seier ho.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.