NRK Meny

Øvre Årdal og Hydro utan straum

Hydro i Øvre Årdal har vore utan straum sidan klokka 20, skriv Porten.no. Fabrikksjef Wenche Eldegard seier til nettstaden at det er eksterne årskaer, og at dei har kalla ut folk for å finne ut av det. I januar var metallverket i Årdal nær ved å gå i stå etter fleire timar utan straum. Heller ikkje privatabonnentane i Øvre Årdal har straum.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.