Øvre Årdal og Hydro utan straum

Hydro i Øvre Årdal har vore utan straum sidan klokka 20, skriv Porten.no. Fabrikksjef Wenche Eldegard seier til nettstaden at det er eksterne årskaer, og at dei har kalla ut folk for å finne ut av det. I januar var metallverket i Årdal nær ved å gå i stå etter fleire timar utan straum. Heller ikkje privatabonnentane i Øvre Årdal har straum.