Øving stengjer fylkesveg

Ei øving stengjer Geiteryggtunnelen på fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland. Ifølgje Statens vegvesen vil tunnelen opne når øvinga er ferdig, seinast klokka 15.