NRK Meny

Overskot for Fjord1

Fjord1 fekk eit årsresultat på 24 millionar kroner i fjor. Dette er ei klar forbetring frå året før, då ferjeselskapet gjekk på ein smell på heile 58 millionar kroner. Styreleiar Reidar Sandal seier slanking av administrasjonen og nedlegging av verksemda i Molde har bidrege til det positive resultatet. Også eigarskapet i flyselskapet Widerøe har bidrege positivt, seier Sandal.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå