NRK Meny
Normal

Ordførarar til kamp for sjukehuset

Ordførarane i Sunnfjord og ytre Sogn ber om møte med Helse Førde om den økonomiske situasjonen.

Førde sentralsjukehus
Foto: NRK

- Vi er urolege for det som no skjer og fryktar at vi skal få eit dårlegare sjukehustilbod. Tryggleiken er i faresona. Det kan vi ikkje godta, seier ordførar Nils Gjerland i Førde.

 

Helse Førde har eit omstillingsbehov på 100 millionar, og eigaren Helse Vest har pålagt dei å greie minst femti av desse i år.

Viseadministreande direktør Helge Bryne har også i klartekst sagt at innsparingane må takast ved sentralsjukehuset i Førde. Dette er så urelistisk at fleire lurer på om Helse Vest har vikarierande motiv for krava sine.

- Vi vil ikkje tru i det i utgangspunktet, men vi held alle mogelegheiter opne. Difor vil vi ha fakta på bordet, seier Gjerland.