Oppvask etter Fjord1-saka

Fylkestinget har vedteke ein omfattande oppvask etter Fjord1-saka. Det blei gjort ein revisorrapport i etterkant som såg på korleis fylkeskommunen er på offentlegheit og openheit. Rapporten var kritisk på ei rekke punkt og Fylkestinget vedtok no betre rutinar, og gjennomgang på ei rekke område for å sikre meir openheit.

Vegopning på Bergum i Førde kommune