NRK Meny

Oppvask etter Fjord1-saka

Fylkestinget har vedteke ein omfattande oppvask etter Fjord1-saka. Det blei gjort ein revisorrapport i etterkant som såg på korleis fylkeskommunen er på offentlegheit og openheit. Rapporten var kritisk på ei rekke punkt og Fylkestinget vedtok no betre rutinar, og gjennomgang på ei rekke område for å sikre meir openheit.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.