NRK Meny

Opptur for båtrute

Dagruta på Bergen - Flåm bikkar 50 000 passasjerar denne sommaren. Driftssjef for snøggbåtane hjå operatørselskapet Norled, Bjørn Egil Sundenå, seier til Sogn Avis dette er ein auke med tretti prosent i høve til i fjor. Tala er no på nivå med dei beste åra i Fjord1 si tid. Sundenå grunngjev auken med langt billegare norske krone.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote