Opprusting av E39 Skei-Sandane

Vegvesenet har bede om eit møte med Gloppen kommune med ønskje om meir effektivt planarbeid om opprustinga og nybygging av E39 på strekninga Skei-Byrkjelo-Sandane. Det skriv Firda Tidend. Vegvesenet meiner at arbeidet på Jarbu og i Gullkista, to av flaskehalsane på strekninga, bør starte i 2020-21.