NRK Meny
Normal

I Sogn har dei fast fisk - i Nordfjord ventar dei framleis på storfisken

Selskapet Bluefjords i Luster er godt i gang med bygginga av datalagringssenteret, og i desember kan dei første kundane flytte inn. I Våsøy dreg gigantprosjektet ut i tid.

– Vi ligg godt an, vi er omtrent på tidsplanen, seier Edvin Brun.

Han er dagleg leiar i Bluefjords, eit selskap som skal lagre data for små- og mellomstore bedrifter.

I eit datalagringssenter kan store og små selskap og organisasjonar lagre og prosessere data. I Luster skal det tekniske utstyret monterast i løpet av hausten, og Brun reknar med at dei første kundane kan flytte inn i desember.

– Sjølve datahallen er 220 kvadratmeter. Resten av arealet vert brukt til infrastruktur, som straum og kjølesystem, som skal mate det som skal stå inne i datahallen.

Allereie er Fjordane IT klar som ein stor kunde, og eit part mindre kundar

Det

http://www.ukeavisenledelse.no/personlige-data-blir-ti%C3%A5rets-viktigste-r%C3%A5vare

Kven er kundane? smb-markedet, der bluefjords har sikta seg inn og vil spisse seg. Per no har vi nokre kundar, som er kjente, slik at vi har vel mellom 15 og 20 prosent av kapasiteten fyllt opp frå dag1., noko som er flott og som er nok til at vi valde å setje i gang prosessen med å bygge.

Sjølv om bygget ikkje er klart, har de allereie kundar klare?

Ja, det er eigentleg kundar som har vore med oss delvis i prosessen og også vore grunnlaget for at vi kunne vere i gang.

Det planlagde salgsarbeidet skyt fart når vi kjem over sumarferien. Då blir det meir strategisk sal for å fylle resten av kapasiteten i datalagringssenteret.

Kva kundar har de?

Vi har ein stor Kunde klar - og eit par mindre som har gjeve signal om at dei skal inn. Den store kunden er klar, det er Fjordane IT, eit Sogn og Fjordane-basert IT-selskap.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/alt-klart-for-datalagring-i-luster-1.11579971

http://www.nrk.no/sognogfjordane/storslatt-samarbeid-hamnar-i-retten-1.11386047

http://www.nrk.no/sognogfjordane/kan-ha-tapt-400-mill.-pa-staten-1.11518465


Entra også saksøkt av Evry

Datagiganten Evry saksøkjer Entra Eiendom for misleghald av avtaler, skriv digi.no. Tidlegare har Måløy-verksemda Norwegian Datasenter Group, som står bak planane om datalagring i Lefdalgruva i Eid, varsla søksmål. Evry samarbeidde med Nordfjordselskapet om å få til eit større datasenter på Fet i Akershus, men planane stranda. Entra seier at dei vil be om full frifinning.

Jørn Skaande i Lefdal Mine Datasenter

- I forhold til å få på plass eit ferdig utbygd anlegg i gruvene, klar for innflytting, snakkar vi andre halvdel av 2015.

– Er det kundar att?

– Heldigivs er det det. Vi retter oss mot eit internasjonal marked. Markedet er større er enn det norske. Svaret er ja, det er kundar att i både Noreg og utlandet.

- Vil det vere behov att`?

Medier og maskinar vert kraftigare, og kan ta meir kapasitet. VI bruker så mykje data i jobb og privat, vi er i ein megatrend, der data samlast . Ja, er behov for desse tenestene, og verdens behov veks.

Rennesøy green mountain DNB, berre flott, viser at det er eit marked.

- IT-retningen kan ta mange retningar. 10 år tilbake på utstyret, veldig endra. Men det fine med datalagring, er at uansett må det lagrast ein stad. Lefdal gruve Ekstremt kraftkrevande, må vere mykje kraft og fiber i nærleiken. Nordfjorden, djup og 7,5 grader året rundt kjølinga derifrå. Må kjølast ned. Fiber i fleire retningar, Kan ekspanderer, utan å bygge ut fordi gruva er så stor, det er fiber,straum, stort og sikkert.

– teke tid?

- kjennneteikner mange nyer prosjekt, og spesielt store organisasjonar, som dei vi forhandlar med.

- at med ein kunde, kjem fleire.håpar vi fleire kan kome.

(Rennesøy bygde datasenter utan kunde . har vi senteret kjem kundane...DNB gjekk til rennesøy når greenfield feila.)

- bygge opp før kundar, med pengesterke folk, det andre er å bygge først.

- Dei kan enkelt putte det inn andre stader. Vi har ein innsalgsjobb som er krevjande. Hadde det vore ein person hadde det vore enklare, men når det er stort og mange må forstå kva vi faktisk tilbyr, kva vi tenkjer og korleis det kjem til å bli. Store aktørar - øksje, itsjef toppsjef - så vert det vanskeleg.

- Tida jobbar faktisk i vår favør, sjølv om det har teke tid. - behovet aukar så enormt.

-

Vegopning på Bergum i Førde kommune