NRK Meny

Opnar riksveg 5

Riksveg 5 mellom Fjærland og Sogndal er opna for trafikk med manuell dirigering. Eit jord- og sørpeskred stengde i 14-tida vegen ved Gunvordalen i Sogndalsdalen. Bilistar må rekne med inntil 20 minutt ventetid så lenge oppryddingsarbeidet pågår.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.