NRK Meny

Opnar opp for HAFS

Førde bystyre opnar for at HAFS-kommunar kan slutte seg til intensjonsavtalen i indre Sunnfjord. Berre Førde Senterparti stemte i mot at desse kommunane skulle få vere med. Frå før har Jølster kommunestyre sagt nei til dette, og Gaular kommunestyre skal seie sitt i kveld. Naustdal kommunestyre skal ha møte 4. mai. Bystyret vedtok samrøystes å gå for samanslåing med Jølster, Naustdal og Gaular.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.