NRK Meny

Opnar opp att tilsynssak

Fylkesmannen har valt å opne opp att tilsynssaka mot Sogn barnevern som vart avslutta i april i år. Ein ungdom som var plassert i fosterheim, vart funnen død i familieheimen sin i februar. Denne veka har Fylkesmannen konkludert med at helsehjelpa frå den siste fastlegen ikkje har vore fagleg uforsvarleg, men heller ikkje vore i tråd med god praksis. Nye opplysningar gjer at Fylkesmannen no meiner tilsynssaka mot Sogn barnevern må vurderast i nytt lys.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.