NRK Meny

Ønskjer meir økologisk mjølk

Tine ber mjølkebønder om å gå over til økologisk produksjon av mjølk. Årsaka er auka etterspurnad. Ifølge Nationen har Tine sendt e-post til mjølkebøndene med tilbod om rådgiving ved omlegging av drifta, samt offentlege tilskot. Målet er at talet på økobønder skal aukast med 40, ein oppgang på 15 prosent.

Vegopning på Bergum i Førde kommune