NRK Meny

Ønskjer meir økologisk mjølk

Tine ber mjølkebønder om å gå over til økologisk produksjon av mjølk. Årsaka er auka etterspurnad. Ifølge Nationen har Tine sendt e-post til mjølkebøndene med tilbod om rådgiving ved omlegging av drifta, samt offentlege tilskot. Målet er at talet på økobønder skal aukast med 40, ein oppgang på 15 prosent.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.