NRK Meny

Ønskjer ikkje Jølsterutbygging

Fylkesmannen frårår to søknadar om kraftutbygging i Jølstra. Både Sunnfjord Energi og Nordkraft AS har søkt om å bygge ut i elva. Fylkesmannen meiner prosjekta vil råke friluftsliv, naturmiljø, fisk og landskapsverdi i stor grad, og ser ikkje at det er mogleg å bøte på desse skadane. Også Fylkesrådmannen seier nei til kraftutbygging i elva. Endeleg avgjer vert teke av Olje- og energidepartementet, etter at Noregs vassdrags- og energidirektoratet har sagt sitt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.