NRK Meny
Normal

Onsdag er det stor fare for snøskred

Det ligg unormalt mykje snø i fjella for årstida i store delar av Sogn og Fjordane.

NVEs snøskredvarslere ute i felt

FARE: Sjølv om det er fint vêr, kan fjellet vere svært lunefullt med ein snøskredfare på nivå tre.

Foto: Erik Johnsen

– I midtre og ytre strok ligg det meir enn normalt. Enkelte område opp i 200–300 prosent meir enn normalt, seier seksjonssjef for skredkunnskap i NVE, Aart Verhage.

Vêrskifte på gang

Aart Verhage

ÅTVARAR: Aart Verhage åtvarar mot stor snøskredfare onsdag.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Snøen har lava ned i fjellområda siste tida, til stor glede for toppturentusiastane. Men i kombinasjon med kraftig vind, byr det på utfordringar.

Onsdag er det venta vind av skiftande retning, ny nedbør og stigande temperaturar.

– Det er byrjinga på eit nytt lågtrykk som nærmar seg. Vinden vil auke på natt til i morgon, i første omgang kanskje opp i stiv kuling frå sør aust. Så ser den ut til å dreie sørvest på føremiddagen. Då får vi inn nedbør først som sludd og snø som fort går over til regn i låglandet, seier statsmeteorolog Frode Hassel.

Betydeleg snøskredfare

NVE sitt snøskredvarsel er på faregrad tre frå Voss til Sunnmøre.

– Det er betydeleg fare for laussnøskred og fokksnøskred, og både naturleg utløyste skred og skred utløyste av skiløparar, seier Verhage.

I varselet på varsom.no blir det opplyst at heng mot nord og nordvest er mest utsette. Der det ligg mykje laus snø i låglandet, kan det bli fare for våte laussnøskred i brattheng. Dei store flaka frå laurdagens kraftige vêr er venta å ha stabilisert seg.

Verhage minner om at det oftast er på faregrad to og tre det kan gå gale.

– Faregrad to og tre høyrest snilt ut, medan vi oftast melder faregrad fire når det er uvêr og få skiløparar ute. Det er absolutt grunn til å vere varsam det neste døgnet, seier han.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.