NRK Meny
Normal

Omstillinga til Westcon Yards i Florø imponerte arbeidsministeren

FLORØ (NRK): Westcon Yards i Florø fekk ombygging av to skip til 60 millionar som ein del av regjeringas tiltakspakke, og fredag var arbeidsministeren i Florø for å sjå på effekten.

Mikael Johansen og Anikken Hauglie

PÅ BESØK: Arbeidsminister, Anikken Hauglie (H) besøkte Westcon Yards i Florø fredag. Her saman med dagleg leiar, Mikael Johansen

Foto: Ahmad Dean / NRK

– Det er bra å sjå at tiltakspakka har hjelpt og at den har sikra arbeidsplassar, seier arbeidsminister, Anikken Hauglie (H) under besøket i Florø.

Westcon Yards i Florø fekk 60 millionar av dei fire milliardane som vart sett til tiltak for aktivitet og omstilling i statsbudsjettet for 2016. Pengane vart brukt til oppussing av forskingsskipet G.O Sars og kystvaktskipet KV Svalbard.

Omstilling

Nedgang i olje- og gassektoren har ført til auka arbeidsløyse langs heile kysten og for Westcon Yards kom tiltakspakka godt med.

– Midlane vi fekk tilført har betydd auka oppdragsmengde i fjor haust og vi har klart å sysselsette 105 personar i fire til fem månadar. Tiltakspakkane aleine reddar ikkje industrien, men det hjelper på, seier dagleg leiar ved Westcon Yards i Florø, Mikael Johansen.

Arbeidsministeren seier regjeringa har hatt to viktig mål med tiltakspakkane.

– På kort sikt er det viktig at bedrifter greier å halde hjula i gang. På lengre sikt er det at dei skal klare å omstille seg og rette seg mot nye marknadar, seier Hauglie.

Under besøket i Florø fekk ho omvising på forskingsskipet og ho ser lyst på framtida til Westcon Yards.

– Denne bedrifta klarer å omstilla seg og mykje tyder på at dei har mange gode år framfor seg. Eg er glad tiltakspakka har fungert her, seier ho.

Forskningsskipet G. O. Sars. Foto: Morten Holm

OMBYGD: Forskingsskipet G.O. Sars er eit av to skip som har blitt ombygd i Florø.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

«Innflagging»

Mange bedrifter har flagga ut oppdrag til utlandet, der kostnadane har vore lågare. Westcon Yards skal no ta mykje av det tilbake til Florø.

– Vi har gjort investeringar her, i moderne maskiner som vil få ned timetalet og auka kvaliteten. Mykje av det som før har blitt gjort i lavkostland skal no bli gjort i Florø, seier Johansen i Westcon Yards.

Akkurat det gler fylkets NAV-direktør, Tore Thorsnes.

Tore Thorsnes, NAV-direktør Sogn og Fjordane

POSITIV: NAV-direktør i Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes, er positiv til framtidsprognosane til arbeidsmarknaden i Sogn og Fjordane.

Foto: Ahmad Dean / NRK

– Det gler eit NAV-hjarte. Det har vore eit problem at mykje har blitt flagga ut, så det å få fleire arbeidsoppgåver heim att er viktig, seier Thorsnes.

Men trass i at det er mange som har mista jobben i olje- og gassnæringa. Lediggangen i Sogn og Fjordane totalt er ikkje så ille som mange av nabofylka.

– Industrien i Sogn og Fjordane er ikkje like avhengig av olje og gass. Prognosane for 2017 er positive, seier Thorsnes.

Westcon Yard Florø

OPPGRADERING: Westcon Yards i Florø har oppgradert den siste tida og gjer sitt for å omstilla seg til ein kvardag der olje- og gassnæringa slit meir enn før.

Foto: Harald M. Valderhaug
Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.