NRK Meny
Omstillinga av einsidige industristader på Vestlandet har vore mislykka.
Det meiner professor Ola Grytten ved Norges Handelshøgskole. Han etterlyser større satsing på næringar som går godt.

Omstilling

Omstillinga av einsidige industristader på Vestlandet har vore mislykka. Det meiner professor Ola Grytten ved Norges Handelshøgskole. Han etterlyser større satsing på næringar som går godt.

Publisert
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.