Omsette for 3,1 milliardar i

Fjord1 fekk i fjor eit resultat før skatt på 675 millionar kroner. Fjerde kvartal viser eit resultat før skatt på 121 millionar kroner. Selskapet har signert kontrakt for drift av tre store anbodskontraktar i Møre og Romdal i 2018. Den samla verdien av kontraktsporteføljen til selskapet er 22 milliardar kroner.

Ferjen Boknafjord
Foto: Ole Andreas Bø / NRK