Omfattande skadeverk på solsenter

Eit solsenter på Årdalstangen vart utsett for omfattande skadverk natt til laurdag. Eigaren meiner det er gjort skade for kring 10.000 kroner.

Dette er tredje skadeverket på solsenteret i løpet av kort tid.

Knuste vindauge, avrivne lister, skribling med tusj og såpe som vart tømt utover, var synet som møtte eigaren då han vitja solsenteret på Årdalstangen laurdag føremiddag.

Politiet har ingen mistenkte.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.