Omfattande skadeverk på solsenter

Eit solsenter på Årdalstangen vart utsett for omfattande skadverk natt til laurdag. Eigaren meiner det er gjort skade for kring 10.000 kroner.

Dette er tredje skadeverket på solsenteret i løpet av kort tid.

Knuste vindauge, avrivne lister, skribling med tusj og såpe som vart tømt utover, var synet som møtte eigaren då han vitja solsenteret på Årdalstangen laurdag føremiddag.

Politiet har ingen mistenkte.

Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.
I Gloppen har alle skular fått sjakkbrett i gåve av sjakklubben. No vil klubben ha sjakk som valfag i skulen.
Aril Sande frå Nordfjord har vore mannskap på Siem Pilot i Middelhavet det siste året.