Ombodet flyttar ikkje

Pasient- og brukarombodet blir verande i Førde, det kjem fram i ei pressemelding frå stortingsrepresentant Frida Melvær (H). Regjeringa sikrar dagens 15 lokale kontor sjølv om fylkesgrensene har blitt endra.