NRK Meny

Oldeide-Måløy i normal trafikk

Avgangen på ferjesambandet Oldeide–Måløy går som normalt frå Måløy klokka 09:45. Sambandet var innstilt på grunn av tekniske problem.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.