NRK Meny
Normal

OK med helikopterlanding

Fylkesmannen har ikkje avgjerande merknader til søknaden frå Asbjørn Nes frå Veitastrondi om landingsplassar for helikopter i Fjærland, Gaupne og på Veitastrondi.

Fylkesmannen meiner landingsplassen ved Brevasshytta i Fjærland er mest konfliktfylt, og ber Luftfartstilsynet vurdere den lokaliteten grundig.

Landingsplassane i Gaupne og i Svardalen på Veitastrondi er uproblematiske så lenge flyginga tek omsyn til nasjonalparken, meiner Fylkesmannen.

 

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.