NRK Meny

Nytt utstyr gir storfangst for UP

For første gong har Utrykkingspolitiet stoppa over tusen rusa førarar på eit halvt år. Det skriv Bergens Tidende. Ifølgje UP er ei viktig årsak at dei har teke i bruk utstyret "Drugtester", som gir rask indikasjon på ei rekkje narkotikagrupper. Utstyret vart rulla ut til alle UP-distrikta i oktober i fjor. I 2015 vart 1637 rusa bilistar avslørt. Frå januar til juni i år er talet så høgt som 1186, nesten 400 fleire enn første halvår i fjor, skriv Bergens Tidende.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.