Nytt styre i Helse Vest

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag oppnemnd styremedlem og styreleiarar for dei regionale helseføretak. Einar Stømsvåg blir ny styreleiar i Helse Vest, med Tone Berntsen Steinsvåg som nestleiar. Elles sit Gunnar Berge, Olin Johanne Henden (biletet), Sigurd Kolstrup Hille (ny) og Katrine Trovik (ny). Lise Karin Strømme, Bente Sissel Pilskog og Tom Guldhav er tilsettvalde.

Olin Johanne Henden
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK