NRK Meny

Nytt selskap skal hente bosset

Sunnfjord Miljøverk har inngått ein avtale med det norske selskapet NordRen om henting av søppel fram til 31. mars 2019. Selskapet som har hovudkontor i Sørum utanfor Oslo tek over bilane og dei tilsette frå konkursbuet til RenoNorden, som køyrde rutene tidlegare. Det vert ikkje endringar i rutene, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.