Nye politistillingar i fylket

Lensmannskontora i Fjaler, Vågsøy og Sogndal får frå nyttår til saman fire nye politistillingar. Midlane til dei nye stillingane kom i budsjettet for 2018. Det er leiar for politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannesen, som saman med leiargruppa og tillitsvalde, har bestemt plasseringa.

Arne Johannesen
Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRk