NRK Meny

Nye legar til Lærdal

Det er tilsett to nye allmennlegar i Lærdal. Innbyggarane vil i løpet av hausten få tildelt ny fastlege. Lærdal kommune har vore med i ALIS-prosjektet (allmennlege i spesialisering), eit femårig løp med legeteneste kombinert med rettleiing, samlingar og sjukehuspraksis. Deltakinga i prosjektet gjer at kommunen får ein stabil situasjon med kommunelegar etter ein periode med vikarbruk, opplyser kommunalsjef for helse og omsorg, Arne Johansen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.