NRK Meny

Nye jobbar

Seks år med omstillingsarbeid har gjeve 90 nye jobbar i Hyllestad, skriv Firda. Folketalsnedgang og eit sårbart næringsliv er årsaka til at Hyllestad frå 2009 til 2015 var omstillingskommune. Audhild Botnen Schaathun i Sogn og Fjordane fylkeskommune er imponert over handlekrafta i kommunen denne perioden og seier arbeidet også er lagt merke til nasjonalt. Også Innovasjon Norge har følgt utviklinga tett.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.