NRK Meny

Nye aksjonar mot gruvedrift

Det blir nye protestmarkeringar når Nordic Mining går i gang med nye prøvetakingar i Engebøfjellet i Naustdal. Men denne gongen vil Natur og Ungdom ikkje hindre anleggsdrifta, skriv Firda. Magnus Storvoll Strømseth, 2. nestleiar i organisasjonen, seier at det ikkje vert ulovlege aksjonar, men at det førebels er uvisst kva form dei vil få.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.