Nye aksjonar mot gruvedrift

Det blir nye protestmarkeringar når Nordic Mining går i gang med nye prøvetakingar i Engebøfjellet i Naustdal. Men denne gongen vil Natur og Ungdom ikkje hindre anleggsdrifta, skriv Firda. Magnus Storvoll Strømseth, 2. nestleiar i organisasjonen, seier at det ikkje vert ulovlege aksjonar, men at det førebels er uvisst kva form dei vil få.

Vegopning på Bergum i Førde kommune