NRK Meny

Ny vind i segla for storkommune

Alle ti kommunane i Sunnfjord og HAFS er framleis med i kommunesamarbeidet i Sunnfjord. Det kom fram då styringsgruppa for samanslåing var samla i Førde i går. Tidlegare har Gloppen, Flora og Solund signalisert at dei var på veg ut av samarbeidet. Kommunane vart samstundes einige om å halde ein felles dag for folkerøysting.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.