Ny uvisse for Vest Tank-avfallet

Norsk avfallshandtering (NOAH) vil vita kva som er i posane før dei tek dei med seg.

Alexela i Sløvåg i Gulen.
Foto: Steinar Lote / NRK

Tidlegare i veka bad Statens forureiningstilsyn (SFT) NOAH om å fjerna det forureina avfallet etter Vest Tank-ulukka i Sløvåg.

Vil vita kva som er i sekkane

Tanken var at NOAH skulle ta det med til Langøya i Vestfold, der dei har teke imot farleg avfall sidan 1985.

No er det likevel ikkje sikkert at selskapet vil ta imot sekkane.

– Me vil først vita kva som verkeleg er i dette avfallet, seier administrerande direktør Carl Hartmann i NOAH til avisa Nordhordland.

Folk har framleis helseplager

Alexela Sløvåg har hatt store problem med å verta kvitt avfallet. I juni opplyste dei både til SFT og media at dei hadde avtale om å levera det til ein mottakar i Tyskland.

Det viste seg seinare å ikkje stemma.

- Me ser alvorleg på at bedrifta ikkje har etterlevd pålegget vårt og at dei har gitt oss urette opplysningar, skreiv SFT-direktør Ellen Hambro i ei pressemelding då.

Difor greip SFT inn og bad NOAH Langøya ta imot avfallet.

- Har dårlege erfaringar

Men Hartmann i NOAH er skeptisk. Han viser til dårlege erfaringar med Sløvåg-selskapet:

– Me fekk ein palle med avfall til analyse via eit anna firma tidlegare i vår. Alexela opplyste at avfallet var grusmassar, men analysen viste konsentrasjonar av svovel, seier han til avisa.

Hartmann kjem til Sløvåg på tysdag for å diskutera kontrakten med Håkon Ivarson og Alexela.