NRK Meny

Ny styreleiar for Nordfjordbru

Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, er valt til ny styreleiar for Nordfjordkryssing AS. Gloppen og Eid kommunar er saman med næringsliv og bankar eigarar av selskapet som arbeider for bru over Nordfjorden ved Lote-Anda. I haust gav Kommunal- og regionaldepartementet grønt lys for vidare planarbeid med Nordfjordbrua.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.