Ny rapport går for rv. 7

Ein ny rapport, ført i pennen av sivilingeniør Hele Hopen, konkluderer med at riksveg 7 Hardangervidda bør prioriterast framfor riksveg 52 Hemsedalsfjellet, skriv bt.no. Førre veke konkluderte Statens vegvesen med det motsette, nemleg at det er riksveg 52 Hemsedalsfjellet som bør prioriterast som ein av to stamvegar mellom aust og vest.