NRK Meny

Ny rapport går for rv. 7

Ein ny rapport, ført i pennen av sivilingeniør Hele Hopen, konkluderer med at riksveg 7 Hardangervidda bør prioriterast framfor riksveg 52 Hemsedalsfjellet, skriv bt.no. Førre veke konkluderte Statens vegvesen med det motsette, nemleg at det er riksveg 52 Hemsedalsfjellet som bør prioriterast som ein av to stamvegar mellom aust og vest.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.