Ny organisering i fylkeskommunen

Frå i dag er den administrative organiseringa i fylkeskommunen endra for å spegle den nye politiske organiseringa. Kulturavdelinga er no slegen saman med næringsavdelinga, og nærings- og kulturavdelinga blir leia av tidlegare fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim. Tidlegare fylkesdirektør for plan og samfunn har fått ny stillingstittel, og er no plansjef.