NRK Meny

Ny organisering i fylkeskommunen

Frå i dag er den administrative organiseringa i fylkeskommunen endra for å spegle den nye politiske organiseringa. Kulturavdelinga er no slegen saman med næringsavdelinga, og nærings- og kulturavdelinga blir leia av tidlegare fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim. Tidlegare fylkesdirektør for plan og samfunn har fått ny stillingstittel, og er no plansjef.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.