NRK Meny
Normal

Ny MR-maskin skal vere i drift i september

No får indresogningane den etterlengta MR-maskina på plass.

MR-maskin

SKAL PÅ PLASS: Ei slik MR-maskin skal byggast på sjukehuset i Lærdal i eit eige bygg.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I samband med framlegginga av forslag til budsjett for 2018 kjem Helse Førde no med ei gladmelding til dei som soknar til sjukehuset i Lærdal.

MR-maskina, som både kommunane og private har samla inn til, skal kome i drift innan september neste år, fortel helseføretaket i ei pressemelding.

Seinast denne veka gjekk politikarar i Sogn ut og kravde ei avklaring på når maskina kunne kome på plass.

Maskina skal plasserast i eit nytt tilbygg like ved den eksisterande røntgenavdelinga ved Lærdal sjukehus. Byggestart er planlagt allereie i februar 2018, og det er venta at prøvedrift på maskina kan starte i løpet av september same år.

– Eg er veldig glad for at vi er komne så langt, at dette er på plass i budsjettframlegget frå administrerande direktør, seier stadleg leiar Margun Thue ved Lærdal sjukehus.

Bedrifter, kommunar og ikkje minst enkeltpersonar har arbeidd saman for å samle inn drygt ti millionar kroner. Dette finansierer størstedelen av sjølve maskina, som har ein prislapp på 11,85 millionar.

I tillegg må Helse Førde finansiere eit nytt tilbygg til sjukehuset for å få tenelege lokale til maskina, og gjere bygningsmessige tilpassingar og syte for tekniske installasjonar og naudsynt infrastruktur. Samla prislapp på den nye maskina blir dermed 18,9 millionar kroner.

– Eg er spesielt glad på vegner av alle pasientar som no slepp lang reiseveg og ventetid for å få gjort desse undersøkingane. For Lærdal sjukehus betyr det sjølvsagt også mykje å kunne ha eit nytt tilbod som dette, seier Thue i pressemeldinga.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.