NRK Meny

Ny linje kan miste oppstart

Godkjenninga av tilbodet om Maritim produksjonsteknikk ved den vidaregåande skulen i Dale har drege slik ut i tid, at saka no blir tema i Stortinget. – Ein heilt uakseptabel tidsbruk seier Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap), som vil ta saka opp i spørjetimen. Opplæringspolitikarane i fylket tek i dag ta stilling til om tilbodet skal lysast ut, under føresetnad av at godkjenninga kjem tidsnok.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast