NRK Meny
Normal

Ny kraftlinje blir ikkje ferdig til 2015

Kraftlinja mellom Ørskog og Fardal blir forseinka på grunn av usemja omkring kvar kraftlinja skal gå.

Kraftline

FORSEINKA: Arbeidet med den nye kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal blir ikkje ferdig til planlagt tid.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

I Bremanger gjekk olje- og energiministeren inn og bad om at linja gjekk gjennom Myklebust og ikkje Førde. Men dette nekta Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fordi linja vil krysse Sørdalen Naturreservat.

Statnett har på si side klaga på Fylkesmannen si avgjerd og ventar no på avklaring. Konserndirektør Håkon Borgen i Statnett seier linja skulle vere klar i løpet 2015, men heile linja blir fyrst ferdig i 2016.

Statnett må få dei nødvendige løyva og tilgang til tomt til transformatorstasjon i Bremanger innan september 2013 om dei skal klare å halde denne framdriftsplanen.

– Problemet i Bremanger er at vi ikkje har fått den naudsynte tilgangen slik at vi sett i gang med bygging, seier han til NRK.no.

Tykkjer det er beklageleg

Det pågår full byggjeaktivitet langs den 30 mil lange traseen mellom Ørskog og Fardal i Sogn. Men no blir altså prosjektet forseinka. Borgen tykkjer det er beklageleg at det enno ikkje er avgjort kvar linja skal gå og ser fram til at alt er på plass.

– Let det seg løyse innan denne sesongen, kan kraftlinja frå Høyanger til Ørskog bli ferdig i 2015.

– Kvifor er det på strekninga frå Høyanger til Fardal i Sogndal at de ikkje klarer det innan fristen?

– Høyanger må ha tosidig forsyning. Den strekninga vi skal byggje frå Høyanger til Fardal i Sogndal, går i eksisterande trasé. Vi skal rive den leidningen som går der. Det kan vi ikkje gjere før vi har samband mot nord. Det er ikkje teknisk mogleg med tanke forsyningstryggleiken i Høyanger.

Folk i den vesle bygda Ålfoten i Bremanger var letta då fylkesmann Anne Karin Hamre tidlegare i år nekta energiministeren å leggje kraftlinja gjennom naturreservatet.

– Situasjonen i Bremanger har til dels vore eit politisk spel. Kva har dette betydd for dykk?

– Det ønskjer eg ikkje å kommentere. Vi held oss til konklusjonen til myndigheitene og ventar endeleg avgjerd før vi tek stilling til det, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.