NRK Meny

Ny jerv skoten

Statens naturoppsyn har sundag avliva ein jerv ved Strandaskaret i Gloppen. Rovviltansvarleg for Sogn og Fjordane, Rein-Arne Golf seier til Firda at dei fann jerven ved hjelp av lokale folk på bakken. Det er tatt DNA-prøve av jerven for samanlikne med prøvar som er tatt tidlegare i samband med funn av jervespor.

Jerv skoten i Gloppen
Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.