NRK Meny

Ny jerv skoten

Statens naturoppsyn har sundag avliva ein jerv ved Strandaskaret i Gloppen. Rovviltansvarleg for Sogn og Fjordane, Rein-Arne Golf seier til Firda at dei fann jerven ved hjelp av lokale folk på bakken. Det er tatt DNA-prøve av jerven for samanlikne med prøvar som er tatt tidlegare i samband med funn av jervespor.

Jerv skoten i Gloppen
Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.