Ny Hydro-sjef i Årdal

Are Indrelid frå Årdal er tilsett som ny leiar for Årdal Industripark der aluminiumproduksjonen er hovudaktiviteten.

Are Indrelid
Foto: Hydro

Indrelid er i dag forsyningsjef i Hydro Aluminium Sogn.

Han tek over etter Ove Bakke som ønskjer avløysing.

Leiarskifte skjer 1. mai og Bakke går då over til å drive med utviklingsprosjekt i Industriparken.

Are Indrelid er fødd i Høyanger og voks opp i Årdal,  der han også bur. Han er gift og har tre born. Fartstida i Hydro er frå 1983, då han byrja som salsingeniør i Hydrogas. Frå 1989 til 1994 var han assisterande salssjef for Hydro Aluminium i Årdal. I perioden 1994 – 2002 var Indrelid produktsjef for Hydro Aluminium sin valseblokkaktivitet.