Ny direktør i Helse Førde

Trine Vingsnes er tilsett som ny direktør for medisinsk klinikk i Helse Førde. 50-åringen er i dag fagdirektør i helseføretaket. Vingsnes får ansvaret for 660 årsverk ved sjukehusa både i Eid, Førde og Lærdal. Noverande klinikkdirektør Olav Hesjedal går av med pensjon til våren.

Trine Hunskår Vingsnes, fagdirektør i Helse Førde
Foto: Steinar Lote / NRK