NRK Meny
Normal

Ny direktør får magasinsaka rett i fanget

Bent Inge Arnestad er tilsett som ny direktør for Musea i Sogn og Fjordane. Han får jobben med å finne ei løysing for mangelen på god lagringsplass for verdfulle gjenstandar.

Movika

STORT ANSVAR: Den nye direktøren vil få ansvar for å løyse problema med manglande magasin. Etter planen skal det byggjast ved museet i Movika i Førde.

Foto: Alf Vidar Snæland / NRK

– Eg ser lyst på framtida med han som direktør. Han er veldig effektiv og eit arbeidsjern uten like, seier styreleiar Harry Mowatt til NRK.

Den nye direktøren startar i jobben alt 1. januar og blir den som må prøve å lande det langvarige magasinprosjektet til musea. Situasjonen for trygg lagring av musea sine verdfulle eigedelar har vore ei utfordring i mange år.

– Det er jo ei sak vi har jobba med i mange år og vi har jo stansa opp fleire gonger på grunn av økonomiske utfordringar, spesielt hos fylkeskommunen. Dette er ei sak vi ønskjer å få løyse, slår styreleiar Mowatt fast.

Harry Mowatt i debatt i NRK-studio

NØGD: Styreleiar Harry Mowatt.

Foto: Rune Fossum / NRK

Anne Marie Førde, som har vore direktør dei siste åra, går av med pensjon 1. mai neste år. I mellomtida skal ho arbeide som museumsfagleg ansvarleg.

– Vi lyste ut stillinga breitt nasjonalt to gonger og vi har også brukt eit rådgjevingsfirma i prosessen. Vi hadde berre to søkjarar inne til intervju, så responsen var ikkje veldig stor. Men eg er nøgd med dei søkjarane vi fekk.

– Kva vil vere dei største utfordringane for den nye leiaren?

– Det er det at vi har alt for mange arbeidsoppgåver som pressar på og alt for få menneske å fordele dei på i administrasjonen. Men eg er sikker på at med Bent Inge Arnestad som leiar vil desse oppgåvene bli løyst godt. Men det vil bli veldig arbeidssamt framover med konkrete prosjekt som pressar seg på.

Arnestad har sjølv ikkje vore tilgjengeleg for kommentar.

Vegopning på Bergum i Førde kommune