NRK Meny

NVE vil ha Jølstra kraftverk

NVE tilrår Olje- og energidepartementet å gje løyve til Jølstra kraftverk, seier NVE i ei pressemelding. Det er Sunnfjord Energi AS som vil bygge kraftverket, som vil produsere 200 GWh straum i året. Dette tilsvarer straumbruken til 10.000 husstandar. Kraftverket skal nytte fallet mellom Jølstravatnet og Movatnet.

Vegopning på Bergum i Førde kommune