NRK Meny

NVE vil ha Jølstra kraftverk

NVE tilrår Olje- og energidepartementet å gje løyve til Jølstra kraftverk, seier NVE i ei pressemelding. Det er Sunnfjord Energi AS som vil bygge kraftverket, som vil produsere 200 GWh straum i året. Dette tilsvarer straumbruken til 10.000 husstandar. Kraftverket skal nytte fallet mellom Jølstravatnet og Movatnet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.